Deze winkel maakt gebruik van cookies en andere technologieën, zodat we kunnen verbeteren uw ervaring op onze sites.

Retourneren

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit bestelling binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een duidelijke verklaring sturen (MMTAPIJTEN, Rozenstraat 15, 6961VV Eerbeek, Nederland, shop@mmtapijten.nl, telefoon: 31 648677150) (bijvoorbeeld een brief per post, fax of E -Mail) van uw beslissing om u uit dit contract terug te trekken. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Voor goederen die door hun aard normaal gesproken niet per post kunnen worden geretourneerd, is dit EUR 30, -. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Modelformulier voor herroeping

(Als u het bestelling wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan MMTAPIJTEN, Rozenstraat 15, 6961VV Eerbeek, retour@mmtapijten.nl

- Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende

Goederen (*) / het leveren van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)

- Adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)

- datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

speciale instructies

Als u dit contract financiert met een lening en het later opzegt, bent u niet langer gebonden aan het leningscontract, mits beide contracten een economische eenheid vormen. Dit geldt met name als wij tegelijkertijd uw geldverstrekker zijn of als uw geldverstrekker gebruik maakt van onze medewerking op het gebied van financiering. Als wij de lening al hebben ontvangen op het moment dat de herroeping ingaat, neemt uw geldverstrekker onze rechten en plichten uit de gefinancierde overeenkomst over met betrekking tot u met betrekking tot de juridische gevolgen van de herroeping of de teruggave. Dit laatste is niet van toepassing als het onderwerp van dit contract de verwerving van financiële instrumenten (bv. Effecten, deviezen of derivaten) is.

Wil je een contractuele verplichting zoveel mogelijk vermijden, maak dan gebruik van je herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als je ook een herroepingsrecht hebt.

Product added to compare.